Vår kunnskap og erfaring - Din trygghet.
artn

Arnt Sagvaag

Statsautorisert revisor
Telefon: 51 77 07 91
Mobil: 911 69 145
Arnt er statsautorisert revisor og har praktisert som revisor siden 1977. Han har lang og variert erfaring fra revisjon og rådgivning blant annet fra revisjonsfirmaene Arthur Andersen & Co og Price Waterhouse, samt som revisjonssjef i Rogalandsbanken. Siden 1997 har han drevet revisjonsvirksomhet på Bryne.
sagvaag_revisjon-1

Gunn Karin Tunheim

Registrert revisor
Telefon: 51 77 07 93
Mobil: 412 20 567
Gunn Karin er registrert revisor og har praktisert som revisor siden 1988. Hun har lang og variert erfaring fra revisjon og rådgivning fra både små og mellomstore selskaper. Hun har 5 års revisjonserfaring fra KPMG, og har vært ansatt i selskapet siden 1993. Hun gikk inn på eiersiden i selskapet høsten 2005.
sagvaag_revisjon-3

Anne Gunn Reiten Mellemstrand

Statsautorisert revisor
Telefon: 51 77 07 95
Mobil: 483 67 889
Anne Gunn er statsautorisert revisor og har praktisert som revisor siden 2005. Hun har lang og variert erfaring fra PwC med revisjon av både små og mellomstore selskaper. Hun har vært ansatt i selskapet siden høsten 2013, og gikk inn på eiersiden høsten 2017.
SagvaagRevisjon_web

Hilde Orre

Siviløkonom
Telefon: 51 77 07 94
Mobil: 416 31 955
Hilde er siviløkonom og har variert revisjonserfaring fra små og mellomstore selskaper i mange bransjer. Hun vil således bidra til å videreutvikle selskapets kapasitet og kompetanse innen revisjon og tilhørende tjenester. Hun har tidligere vært ansatt i Deloitte og praktisert som revisor siden 2012.
Translate »