Vår kunnskap og erfaring - Din trygghet.

Revisjon

 • Lovpliktig revisjon
 • Særattestasjoner
 • Revisorbekreftelser
 • Gjennomgang av interne kontrollrutiner med forslag til forbedringer og effektivisering

Rådgivning

 • Økonomistyring, budsjettering og regnskapsrapportering for å sikre god økonomisk styring av bedriften
 • Valg av selskapsform
 • Omdannelser
 • Fusjon/Fisjon
 • Generasjonsskifte

Årsoppgjør

 • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Skatt

 • Skatteplanlegging – optimale løsninger innenfor gjeldende regelverk
 • Rådgivning i forhold til merverdiavgift
Translate »